گروه عمرانی

 

این گـروه به نحوی سازماندهی گردیده است تا بتواند علاوه بر آن که به بهترین شکل تمامی مراحل یک پروژه عمرانی از مطالعات اولــیه تا طـــراحی و اجرا را به سرانجام رسانده و نیازهای آن را برآورده نماید، در همه زمینه هـای عمرانی و سـاختمانی اعـم از انبوه ســازی، ابـنیه، راهسازی، پل و تأسیسات نیز فعالیت نماید. این گــروه همچنین قادر به اجرای پروژه هـا به صورت EPC و در شرایط خاص به صورت EPCF بوده و علاوه بر تجربه اجـرای دهها پروژه عمرانی و هزاران واحد ساختمانی که تاکنون به انجام رسانده است، توانایی اجرای محله هــــای مسکونی و بـرزن هـــای شـهری به صـورت خـود مالکیتی و پـیمانـی و مـشارکتی را نیز دارا مي باشد. ارتباط و همكاري با شركت هاي معتبر بين المللي، توانايي هاي اين گروه را در سطوح فراملي گسترش داده است.

شرکت های منتخب گروه

توسعه پیمان سپـاهان 

مجری کلیه پروژه های عمرانی، بلند مرتبه سازی و راه و ترابری

توسعه ساخت سپـاهان 
سـرمایه گذاری، مشارکت و اجـرای پروژه های سـاختمانی، صنعتی، انبوه ســازی و ویـژه با کـاربــری هـای خــاص

مهندسین مشاور پایست پارس 
طراحی، نظارت و کنترل پروژه های عمرانی
 
Copyright © 2012.Tsico.ir.All rights reserved
طراحی سایت شرکت آتی نگر