پیام مدیر عامل

((   بـه نـام یگانه هستی بخـش   ))
 
       ایران اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت، اکنون بیش از هر زمان دیگری،  آینـده روشـن خـود را در توسعه همه جانبه اقتصــادی می یابد و مقام معظم رهبری ( دام ظله ) با روشن بینی، پنج سال پیاپی است که محور رهنمودهـای سالیـانه خود را در این خصوص قـرار داده اند.
       اصل 44 قـانون اسـاسی، سند چشم انداز و برنامه هـای توسعه، ظرفیت هـای آزاد نشده وسیعی را در خود نهفته دارند که افـق رشـد اقتصـادی کشـور عزیزمـان را بسیار فـراتر از آنچه تـاکنون تحقق یافته، ترسیم می نمایند. در این میان تاثیر نسبت سـرمایه گـذاری خصوصی به تولید ناخالص داخـلی، از سایر متغیر هـا به مراتب بیشتر است و چنین می نماید که هر گـاه این نسبت افـزایش یابد، رشد و توسعه اقتصادی کشور مـی تواند آهنگ سریع تری داشته باشد.
      با وجود همه مشکلاتی که به آن واقفیم و همه تهدیداتی که کشـور مــا با آن روبروست، امــا امـروز در یک فرصت کم نظیر تاریخی، بر سر آن که مهم ترین معضل مـا مشکلات اقتصادی مـاست، اتفاقی همگانی، عزمی جدی و خـواستی عمومی به وجود آمـده است. فرصتی که بایستی به نحو مدبرانه و از طــرق هوشمندانه به ویژه توجه به سرمایه گذاران بخش خصوصی از آن بهره برد و به حل آن مشکلات پرداخت.
       شــرکت سـرمایه گـذاری توسعه سپـاهـان به عنوان یکی از پیشگامان بخش خصوصی در کشور، همچون کذشته آماده است تا با همه ظرفیت هـای خویش، نقش ماندگار خود در این عرصه را به خوبی ایفا نماید.
 
محمود فضیلی نژاد
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
شـرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان
درحال بارگزاری
Copyright © 2012.Tsico.ir.All rights reserved
طراحی سایت شرکت آتی نگر