معرفی شرکت

ایمان و توکل به لطف پروردگار یکتا، آرمان آبادانی ایران اسـلامي و شـوق شـورانگـیز کارآفرینی؛  بنای بلند و افتخار آفرین شرکت سرمایه گذاری توسعه سپـاهان را در سال یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج بر تارک تاریخ تمدن ساز اصفهان شهر شکوه سازندگی بنیان نهاد. 
اکنون این خانواده بزرگ بر خود می بالد که پیشگام توسعه مشارکت بخش خصوصی در رشد صنعتی، پیشرفت اقتصادی و اشتغالزایی بوده و با سازماندهی فعالیت های خود در گروههای عمرانی، بازرگانی و صنعت، عـلاوه بر ایفای نقش ملی، با حضور در اقصی نقاط جهان، اهداف خود در سطح بین المللی را نیز پی می گيرد. 

بی تردید تکیه بر ایمان و آرمانها ، در هم افزایی با سرمایه روز افزون همت ، دانش و تخصص گروه بزرگ مشتریان ، کارفرمایان ، پیمانکاران ، سرمایه گذاران ، مدیران و کارکنان صدیق خود ، ما را در ایفای مسؤولیت های اجتماعی ، پیشرو و بر بلندای اهداف ، سرآمد خواهد ساخت .
 
درحال بارگزاری
Copyright © 2012.Tsico.ir.All rights reserved
طراحی سایت شرکت آتی نگر