آيين توديع و معارفه معاون مالي و اداري

طي آيين ويژه توديع و معارفه كه با حضور مديران، مديران عامل و مشاورين گروه برگزار گرديد، شادمان اميني به عنوان معاون مالي و اداري شركت سرمايه گذاري توسعه سپاهان معرفي و از تلاش ها و زحمات صادقانه مجيد نوريان در ايام خدمت در اين شركت قدرداني به عمل آمد. مهندس فضيلي نژاد رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت، در اين جلسه با اشاره به تواناييهاي علمي و تخصصي و سوابق مديريتي آقاي اميني و ضمن اعطاي حكم معاونت، براي موفقيت ايشان در مسير نيل به اهداف تعيين شده اظهار اميدواري نمودند.
درحال بارگزاری
Copyright © 2012.Tsico.ir.All rights reserved
طراحی سایت شرکت آتی نگر